مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MDCT

مخفف عبارت MDCT

MultiDetector Computed Tomography
برش‌نگاری رایانه‌ای یا توموگرافی...
SIS

مخفف عبارت SIS

Saline Infusion Sonography
اولتراسونوگرافی می‌تواند تصویری را از...
ساترا

مخفف عبارت ساترا

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و...