مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جرس

مخفف عبارت جرس

جوانان رهپوی سعادت
شرکت خدمات فرهنگی اداری بازرگانی جوانان...
OATH

مخفف عبارت OATH

Office of Administrative Trials and Hearings
دفتر محاکمات اداری و دادرسی (در نیویورک)...