مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TRORS

مخفف عبارت TRORS

Total Rate Of Return Swap
مبادله کل بازده با نام‌های دیگر مبادله...
CACI

مخفف عبارت CACI

California Analysis Center Incorporated
سی‌ای‌سی‌آی، شرکت فناوری اطلاعات...
HSUPA

مخفف عبارت HSUPA

HighSpeed Uplink Packet Access
دسترسی سرعت بالای بسته آپلود ارتقایی...
LTE

مخفف عبارت LTE

Long Term Evolution
پروژه مشارکتی نسل سوم شبکه تلفن همراه...
DWI

مخفف عبارت DWI

Diffusion Weighted Imaging
تصویرگیری پخش وزنی یا تصویرگیری دیفیوژن...
UCP

مخفف عبارت UCP

Uniform Customs and Practice
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی یا...