مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RISC

مخفف عبارت RISC

Reduced instruction Set Computing
RISC مجموعه دستورها ساده شده‌ است در...
TPS

مخفف عبارت TPS

Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیوتری...
CUDA

مخفف عبارت CUDA

Compute Unified Device Architecture
کودا (CUDA) یک سکوی پردازش موازی و مدل...
ODBC

مخفف عبارت ODBC

Open Database Connectivity
ODBC ارتباط بین سایت و بانک اطلاعاتی را...