مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SAS

مخفف عبارت SAS

Stability Augmentation System
سیستم‌های افزایندهٔ پایداری (SAS) نوعی...
HELLADS

مخفف عبارت HELLADS

High Energy Liquid Laser Area Defense System
هواپیماهای جنگنده‌ی آمریکایی مجهز به...
IAIO

مخفف عبارت IAIO

Iran Art Investigation Organisation
سازمان صنایع هوایی ایران (بصورت مخفف...
صها

مخفف عبارت صها

صنایع هواپیمایی ایران
صنایع هواپیمایی ایران (که مخفف آن در...