مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPE
مخفف عبارت TPE
ThermoPlastic Elastomer
ترموپلاستیک الاستومر (TPE) در واقع با...
OBS
مخفف عبارت OBS
Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...
SDE
مخفف عبارت SDE
Software-Defined Everything
نرم افزاری که همه چیز را تعریف کرده است....
SRE
مخفف عبارت SRE
Sadra Rayan Ebtekar
شرکت صدرا رایان ابتکار در نیمه دوم سال...
IDM
مخفف عبارت IDM
Internet Download Manager
اینترنت دانلود منیجر، نرم افزاری برای...
SDLC
مخفف عبارت SDLC
Software Development Life Cycle
چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) ، از چرخه...
OODLC
مخفف عبارت OODLC
Object Oriented Development Life Cycle
چرخه حیات سیستم های شی گرا در مهندسی...
IPT
مخفف عبارت IPT
Ideh Pardaz Tabriz
آی پی تی مخفف کلمه های ایده پردار تبریز...
T9
مخفف عبارت T9
Text input on 9 Keys
نوعی نرم افزار برای ورودی متن پیشگویانه...
CLDC
مخفف عبارت CLDC
Connected Limited Device Configuration
CLDC یک دستگاه مجازی استاندراد شده و...
BREW
مخفف عبارت BREW
Binary Run-time Environment for Wireless
BREW ( محیط زمان جریان دودویی برای بی...
SDP
مخفف عبارت SDP
Software Development Process
فرآیند تولید نرم‌افزار فرآیند تولید نرم...