مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPE

مخفف عبارت TPE

ThermoPlastic Elastomer
ترموپلاستیک الاستومر (TPE) در واقع با...
EAP

مخفف عبارت EAP

Early Access Version
نسخه ای جدید از نرم افزار که زودتر از...
OBS

مخفف عبارت OBS

Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...
SDE

مخفف عبارت SDE

Software-Defined Everything
نرم افزاری که همه چیز را تعریف کرده است....
SRE

مخفف عبارت SRE

Sadra Rayan Ebtekar
شرکت صدرا رایان ابتکار در نیمه دوم سال...
OOAD

مخفف عبارت OOAD

Object Oriented Analysis and Design
تحلیل و طراحی شیء گرا در مهندسی نرم...