مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GOTTA

Got To

Gotta به معنای "باید" یا "مجبورم" می‌باشد. به طور مثال I gotta go به معنای من باید برم است.
GOTTA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود