مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EIRP

Effective Isotropic Radiated Power

قدرت سیگنال دریافتی در هر نقطه از سطح زمین با ERIP بیان میشود، و هر چه مقدار EIRP بیشتر باشد، اندازه آنتن مورد نیاز برای دریافت کاهش پیدا میکند , معمولاً مقدار ERIP مورد نیاز برای دریافت ماهواره های مختلف روی نقشه پوشش یا نقشه بیم آنها توسط شرکت های اصلی صاحبان ماهواره ( مثل یوتلست ،آسترا ،اینتل ست و.... ) در وب سایت رسمی آنها منتشر میشود.
EIRP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود