مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

سیتا

مخفف عبارت سیتا

سرمايه گذاری سيمان تامين
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین یا هلدینگ...
ECC

مخفف عبارت ECC

Engineered Cementitious Composite
کامپوزیت سیمانی مهندسی یا همان (ECC) که...