مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CES

مخفف عبارت CES

Closed Ecological Systems
سامانه اکولوژیکی بسته (CES)، اکوسیستمی...
CES

مخفف عبارت CES

Consumer Electronics Show
نمایشگاه CES بزرگ ترین نمایشگاه گجت و...