مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VEI
مخفف عبارت VEI
Volcanic Explosivity Index
نمایه شدت فوران آتشفشان (‎VEI‏) به‌روش...
PFC
مخفف عبارت PFC
Power factor correction
اصلاح ضریب توان فرآیند تعدیل ضریب توان...
OX
مخفف عبارت OX
Oxford University
دانشگاه آکسفورد (OX) که در شهر آکسفورد...