مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LIGA

مخفف عبارت LIGA

Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...
DDC

مخفف عبارت DDC

Division of Disease Control
کنترل کننده‌های مرکزی و بیشتر واحدهای...
UJT

مخفف عبارت UJT

UniJunction Transistor
ترانزیستور تک پیوندی یا تک اتصالی (UJT)...
TCP

مخفف عبارت TCP

Transmission Control Protocol
قرارداد هدایت انتقال، یا TCP که همچنین...