مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCS

مخفف عبارت MCS

Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...
EEM

مخفف عبارت EEM

Enterprise Engineering Methodology
متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی...
KM

مخفف عبارت KM

Knowledge Management
مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت...
PMS

مخفف عبارت PMS

Project Managment System
سیستم مدیریت روسازی ابزاری است هدفمند...
IM

مخفف عبارت IM

International marketing
بازاریابی بین‌المللی، در ساده‌ترین سطح...