مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ارس

مخفف عبارت ارس

اپلیکیشن رمز ساز
در راستای افزایش امنیت سامانه‌های بانکی...
BMDW

مخفف عبارت BMDW

Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سراسر...
ساپتا

مخفف عبارت ساپتا

سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان
در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی و...
سنا

مخفف عبارت سنا

سامانه نظارت ارزی
سامانه سنا، درگاهی است که در صرافی ها...
BIN

مخفف عبارت BIN

Bank Identification Number
شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف شماره...