مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ارس
مخفف عبارت ارس
اپلیکیشن رمز ساز
در راستای افزایش امنیت سامانه‌های بانکی...
BMDW
مخفف عبارت BMDW
Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سراسر...
ساپتا
مخفف عبارت ساپتا
سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان
در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی و...
سنا
مخفف عبارت سنا
سامانه نظارت ارزی
سامانه سنا، درگاهی است که در صرافی ها...
BIN
مخفف عبارت BIN
Bank Identification Number
شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف شماره...
TTD
مخفف عبارت TTD
Trinidad and Tobago Dollar
دلار ترینیداد و توباگو با کد ایزوی TTD،...
wwPDB
مخفف عبارت wwPDB
World Wide Protein Data Bank
بانک دادهٔ جهانی پروتئین، که به اختصار...