مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UCI

مخفف عبارت UCI

United Cinemas International
سینماهای یوسی‌آی (UCI Cinemas) یک برند...
NGM

مخفف عبارت NGM

National Geographic Society
انجمن جغرافیای ملی (NGM)‏، نام سازمانی...