مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPC

مخفف عبارت NPC

Non-Player Character
NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای...
DDC

مخفف عبارت DDC

Division of Disease Control
کنترل کننده‌های مرکزی و بیشتر واحدهای...
GDPR

مخفف عبارت GDPR

General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
AUMS

مخفف عبارت AUMS

Alborz University Medical Journal
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز (AUMS)...
VEI

مخفف عبارت VEI

Volcanic Explosivity Index
نمایه شدت فوران آتشفشان (‎VEI‏) به‌روش...