مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HPV

Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction

انقباض عروق ریوی هیپوکسیک (HPV) ، همچنین به عنوان مکانیسم اویلر-لیلاستراند شناخته می شود ، یک پدیده فیزیولوژیکی است که در آن عروق کوچک ریوی در حضور هیپوکسی آلوئولار (سطح اکسیژن پایین) منقبض می شوند. تصور می شود HPV با هدایت جریان خون از مناطق ریه با تهویه کم به مناطق ریه با تهویه مناسب ، مکانیسم اصلی تطبیق تهویه / پرفیوژن است. این فرآیند ممکن است در ابتدا به نظر ضد عادی برسد ، زیرا سطح اکسیژن پایین ممکن است باعث افزایش جریان خون در ریه ها برای افزایش تبادل گاز شود. با این حال ، هدف HPV توزیع جریان خون به صورت منطقه ای برای افزایش کارایی کلی تبادل گاز بین هوا و خون است.
HPV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود