مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UTMB

مخفف عبارت UTMB

University of Texas Medical Branch
شاخه پزشکی دانشگاه تگزاس (UTMB)‏ از...
RISD

مخفف عبارت RISD

Rhode Island School of Design
مدرسه طراحی رود آیلند که به اختصار RISD...
AVC

مخفف عبارت AVC

Antelope Valley College
کالج آنتلوپ ولی (AVC) یکی از کامل‌ترین...
UCL

مخفف عبارت UCL

University College London
کالج دانشگاهی لندن معروف به یو سی ال...