مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BTSP

Bottleneck Traveling Salesman Problem

مسئله تنگراه فروشنده دوره‌گرد (bottleneck TSP) مسئله‌ای بسیار کاربردی است که در یک گراف وزن‌دار کم‌وزن‌ترین دور همیلتونی را می‌خواهد که شامل سنگین‌ترین یال باشد.
BTSP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود