مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DINK

Dual Income, No Kids

خانواده بدون فرزند به زوجی گفته می‌شود که فرزند نداشته باشند. به انگلیسی به این زوج DINK گفته می‌شود که یعنی "خانواده دو نفره بدون فرزند" می‌باشد.

امروزه بسیاری از زوج‌ها ترجیح می‌دهند که دیرتر بچه دار شوند. در هلند از هر ۵ زوج، یک زوج بدون فرزند هستند.
DINK
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود