مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
IRQO
مخفف عبارت IRQO
Iranian Queer Organization
سازمان دگرباشان جنسی ایرانی (همچنین...
BMHA
مخفف عبارت BMHA
Buffalo Municipal Housing Authority
اداره مسکن شهری بوفالو (نیویورک، آمریکا)...
DDP
مخفف عبارت DDP
Deutsche Demokratische Partei
حزب دموکرات آلمان (DDP) حزبی آلمانی بود...
FUC
مخفف عبارت FUC
Front Uni pour le Changement
جبهه متحد برای تغییر دموکراتیک (FUC -...
CPM
مخفف عبارت CPM
Communist Party of India
حزب کمونیست هند (مارکسیست) حزبی سیاسی...
GAISF
مخفف عبارت GAISF
General Association of International Sports Federations
انجمن جهانی فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی...
ICPO
مخفف عبارت ICPO
International Criminal Police Organization
پلیس بین‌الملل یا اینترپل، سازمانی...
IAA
مخفف عبارت IAA
International Advertising Association
سازمان جهانی تبلیغات IAA یا اتحادیه...
ASPE
مخفف عبارت ASPE
Assistant Secretary for Planning and Evaluation
معاون برنامه ریزی و ارزیابی وزیر امور...
ASHRAE
مخفف عبارت ASHRAE
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
اَشرِی یا اَشرائی (ASHRAE) به معنی...
ZAB
مخفف عبارت ZAB
Zukunfts Agentur Brandenburg
دفتر مركزی تحصیلات عالی خارجی (ZAB)...
WPATH
مخفف عبارت WPATH
World Professional Association for Transgender Health
انجمن جهانی حمایت از سلامتی ترنسجندرها...
SITE
مخفف عبارت SITE
Society for Information Technology and Teacher Education
انجمن فناوری و آموزش معلم...