لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 13:08
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ECHO
مخفف عبارت ECHO
Eastern Regional Conference of Homophile Organizatio ...
کنفرانس منطقه ای شرق سازمان‌های هم...
EP
مخفف عبارت EP
European Parliament
پارلمان اروپا یک نهاد رسمی قانون‌گ...
AML
مخفف عبارت AML
Anti Money Laundering
قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین...
INSTEX
مخفف عبارت INSTEX
Instrument in Support of Trade Exchanges
ابزار حمایت از مبادلات تجاری (به ا...
INF
مخفف عبارت INF
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌بر...
INGO
مخفف عبارت INGO
International Non-Governmental Organization
سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی
CIRC
مخفف عبارت CIRC
Centre International de Recherche sur le Cancer
مرکز جهانی تحقیقات سرطان یا CIRC ی...
ILCOR
مخفف عبارت ILCOR
International Liaison Committee on Resuscitation
کمیته رابط بین‌المللی احیا (ILCOR)...
IADS
مخفف عبارت IADS
International Association of Dental Students
انجمن بین‌المللی دانشجویان دندانپز...
BMDW
مخفف عبارت BMDW
Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سر...
FE-TISH
مخفف عبارت FE-TISH
Federated European Tourism Information Systems Harmo ...
فدرال هماهنگ سازی سیستم‌های اطلاعا...
DARPA
مخفف عبارت DARPA
Defense Advanced Research Projects Agency
دارپا (DARPA) یا آژانس پروژه‌های ت...
کارا
مخفف عبارت کارا
درگاه الکترونیکی کارگزاران
از آنجاییکه کارگزاران یکی از ذینفع...
نیما
مخفف عبارت نیما
نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی
سامانه نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی ...
ATSC
مخفف عبارت ATSC
Advanced Tactical Communications System
کمیتهٔ سامانه‌های تلویزیونی پیش‌رف...
CMIIT
مخفف عبارت CMIIT
China Ministry of Industry and Information Technolog ...
وزارت صنایع و فناوری چین