لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:21
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
ZAB
مخفف عبارت ZAB
Zukunfts Agentur Brandenburg
دفتر مركزی تحصیلات عالی خارجی (ZAB...
WPATH
مخفف عبارت WPATH
World Professional Association for Transgender Healt ...
انجمن جهانی حمایت از سلامتی ترنسجن...
SITE
مخفف عبارت SITE
Society for Information Technology and Teacher Educa ...
انجمن فناوری و آموزش معلم
IRPGF
مخفف عبارت IRPGF
International Revolutionary Peoples Guerrilla Forces
نیروهای گریلا خلق‌های انقلابی بین‌...
شیت
مخفف عبارت شیت
شورای یاوری تهیدستان
در ماه‌های منتهی به انقلاب بهمن ۱۳...
ECHO
مخفف عبارت ECHO
Eastern Regional Conference of Homophile Organizatio ...
کنفرانس منطقه ای شرق سازمان‌های هم...
EP
مخفف عبارت EP
European Parliament
پارلمان اروپا یک نهاد رسمی قانون‌گ...
AML
مخفف عبارت AML
Anti Money Laundering
قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین...
INSTEX
مخفف عبارت INSTEX
Instrument in Support of Trade Exchanges
ابزار حمایت از مبادلات تجاری (به ا...