مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PESA

مخفف عبارت PESA

Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration
در روش PESA بدون باز کردن پوست بیضه و...
UUID

مخفف عبارت UUID

Universally Unique Identifier
یک شناسۀ یکتای جهانی یا شناسۀ منحصر به...
EVH

مخفف عبارت EVH

Endoscopic Vein Harvesting
EVH نام روشی است که در ۱۰ سال گذشته در...
DAO

مخفف عبارت DAO

Decentralized Autonomous Organization
سیستمی از قوانین سخت مدون که مشخص می...
RSI

مخفف عبارت RSI

Relative Strength Index
شاخص قدرت نسبی، (RSI) نماگر فنی تحلیل...
XLM

مخفف عبارت XLM

Xetra LiquiditatsMaB
استلار در سال ۲۰۱۴ و با ماهیتی تقریباً...