مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFR

مخفف عبارت SFR

Societe Francaise the Radiotelephone
اس اف آر، یکی از ۴ اپراتور بزرگ تلفن...
MSL

مخفف عبارت MSL

Moisture Sensitivity Level
یک کد عددی ( رمز ) که مانع از دسترسی...
IMTS

مخفف عبارت IMTS

Improved Mobile Telephone Service
سرویس تلفن موبایل پیشرفته به اختصار...