مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFR
مخفف عبارت SFR
Societe Francaise the Radiotelephone
اس اف آر، یکی از ۴ اپراتور بزرگ تلفن...
MSL
مخفف عبارت MSL
Moisture Sensitivity Level
یک کد عددی ( رمز ) که مانع از دسترسی...
IMTS
مخفف عبارت IMTS
Improved Mobile Telephone Service
سرویس تلفن موبایل پیشرفته به اختصار...