مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AAC

مخفف عبارت AAC

Autoclave Aerated Concrete
AAC یک محصول بتنی با تکنولوژی پیشرفته...