مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VVTI

Variable Valve Timing Intellignet

سیستم زمان بندی متغیر هوشمند سوپاپ ها
VVTI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود