مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BLE

مخفف عبارت BLE

Bluetooth Low Energy
محصول BLE، مصرف انرژی ارتباطات بلوتوث...
S.R

مخفف عبارت S.R

Sustained Release
قرص‌های پیوسته‌رهش S.R) یا طولانی‌اثر...
EC

مخفف عبارت EC

Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با نماد...
PNE

مخفف عبارت PNE

Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...