مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

S.R

مخفف عبارت S.R

Sustained Release
قرص‌های پیوسته‌رهش S.R) یا طولانی‌اثر...
EC

مخفف عبارت EC

Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با نماد...
PNE

مخفف عبارت PNE

Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...