مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PETCT

مخفف عبارت PETCT

Positron Emission Tomography Computed Tomography
پت-سی‌تی تلفیقی است از فناوری...
MDCT

مخفف عبارت MDCT

MultiDetector Computed Tomography
برش‌نگاری رایانه‌ای یا توموگرافی...
PESA

مخفف عبارت PESA

Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration
در روش PESA بدون باز کردن پوست بیضه و...
TUMT

مخفف عبارت TUMT

Transurethral Microwave Thermotherapy
گرمادرمانی مایکروویو از طریق مجرای...
EVH

مخفف عبارت EVH

Endoscopic Vein Harvesting
EVH نام روشی است که در ۱۰ سال گذشته در...
CCF

مخفف عبارت CCF

Convalescent Care Facilities
نقاهت بازیابی تدریجی سلامت و نیروی شخص...