مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FT

مخفف عبارت FT

Fault Tolerance
توانايي کامپيوتر و در بعضي موارد سيستم...
NDP

مخفف عبارت NDP

neighbor discovery protocol
در شبکه های مبتنی بر سخت افزار سیسکو...
CDP

مخفف عبارت CDP

cisco discovery protocol
این پروتکل مختص سخت افزارهای سیسکو می...
UEFI

مخفف عبارت UEFI

Unified Extensible Firmware Interface
UEFI یک واسط نرم افزاری بین سیستم عامل...