مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FT
مخفف عبارت FT
Fault Tolerance
توانايي کامپيوتر و در بعضي موارد سيستم...
NDP
مخفف عبارت NDP
neighbor discovery protocol
در شبکه های مبتنی بر سخت افزار سیسکو...
CDP
مخفف عبارت CDP
cisco discovery protocol
این پروتکل مختص سخت افزارهای سیسکو می...
UEFI
مخفف عبارت UEFI
Unified Extensible Firmware Interface
UEFI یک واسط نرم افزاری بین سیستم عامل...