مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UNAIDS

مخفف عبارت UNAIDS

United Nations Programme on AIDS
برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز (...
HSBC

مخفف عبارت HSBC

Hongkong and Shanghai Banking Corporation
اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) نام بانکی بریتانیایی...