مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UI

User Interface

واسط کاربر (UI) یک میانجی بین انسان و ماشین (دستگاه) است که امکان استفاده از ماشین را برای انسان فراهم می‌کند. واسط کاربر، بخش دیدنی و قابل لمس یک ابزار است که کاربر مستقیماً با آن سر و کار دارد. این اصطلاح را میانای کاربر، میانجی کاربر و رابط کاربر هم ترجمه کرده‌اند.

هر واسط کاربر، به دو سازوکار اساسی مجهز است:
درون‌داد؛ کاربر از طریق واسط کاربر، به ماشین فرمان می‌دهد.
برون‌داد؛ ماشین از دریچه واسط کاربر، به دستورات کاربر، پاسخ و عکس‌العمل نشان می‌دهد.

در این حالت اصطلاحاً می‌گویند که کاربر و واسط کاربر، با یکدیگر تعامل دارند.
UI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود