مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GNS3

مخفف عبارت GNS3

Graphical Network Simulator
جی‌ان‌اس۳ (GNS3) یک نرم‌افزار متن ‌باز...
TTL

مخفف عبارت TTL

Transistor Transistor Logic
مدارهای منطقی بر پایه دستگاه‌‌های...