مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FRP
مخفف عبارت FRP
Franco-Provençal Language
زبان آرپیتان یا زبان فرنکو-پروونسال...
UNIX
مخفف عبارت UNIX
Universal Interactive Executive
یونیکس یک سیستم‌عامل با قابلیت چندکارگی...
عتف
مخفف عبارت عتف
علمی تخیلی و فانتزی
ع.ت.ف. مخفف عبارت علمی-تخیلی و فانتزی...
AIG
مخفف عبارت AIG
American International Group
شرکت گروه بین‌المللی آمریکایی (AIG) یکی...
IDP
مخفف عبارت IDP
International Driving Permit
گواهینامه بین‌المللی رانندگی (آی‌دی‌پی)...
UDHR
مخفف عبارت UDHR
Universal Declaration of Human Rights
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان...
DIN
مخفف عبارت DIN
Deutsches Institut für Normung
مؤسسه آلمانی استانداردسازی (به آلمانی...