مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BWR

Boiling-Water Reactor

راکتور آبی جوشان معروف به راکتورهای BWR، یکی از انواع راکتورهای صنعتی انرژی هسته‌ای تولید شده در جهان است.
BWR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود