لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:22
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
GAN
مخفف عبارت GAN
Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه...
DILE
مخفف عبارت DILE
Directory International Lawyers Esteshar
دایرکتوری بین‌الملی حقوقدان استشار
LIGA
مخفف عبارت LIGA
Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...
BIN
مخفف عبارت BIN
Bank Identification Number
شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف ...
SDE
مخفف عبارت SDE
Stochastic Differential Equation
یک معادله ی دیفرانسیل تصادفی یا St...