لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 27 آذر 1397 - 16:19
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BIN
مخفف عبارت BIN
Bank Identification Number
شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف ...
SDE
مخفف عبارت SDE
Stochastic Differential Equation
یک معادله ی دیفرانسیل تصادفی یا St...
TA
مخفف عبارت TA
Transactional Analysis
تحلیل تراکنشی (رفتار متقابل) یا به...
ROC
مخفف عبارت ROC
Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی ...
MEDS
مخفف عبارت MEDS
Multipurpose Electronic Display System
نام فنی کابین خلبان شیشه‌ای «سامان...
TBD
مخفف عبارت TBD
Tourism Business Division
فضامندي گردشگري در چارچوب محصول اج...
سمپ
مخفف عبارت سمپ
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی ( سمپ ) م...