مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های تخصصی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در رشته‌های مختلف دانشگاهی یا کاری
BLT
مخفف عبارت BLT
Build - Lease - Transfer
در قرارداد BLT، سرمایه خصوصی نسبت به...
MCS
مخفف عبارت MCS
Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...
EEM
مخفف عبارت EEM
Enterprise Engineering Methodology
متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی...
APR
مخفف عبارت APR
Annual Percentage Rate
نرخ درصدی سالانه یا اِی‌پی‌آر (APR) نرخ...
GAN
مخفف عبارت GAN
Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه های...