مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BC

مخفف عبارت BC

British Columbia
کلمبیا (BC) غربی‌ترین استان کانادا است....
ELN

مخفف عبارت ELN

Ejército de Liberación Nacional
دومین سازمان چریکی چپ کلمبیا که هیچوقت...
CBS

مخفف عبارت CBS

Colombia Broadcasting System
شبکه سی بی اس یکی از بزرگترین شبکه‌های...