مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TBI

مخفف عبارت TBI

Traumatic Brain Injury
ضربهٔ مغزی (با نماد اختصاری TBI) هنگامی...
PICC

مخفف عبارت PICC

Peripherally Inserted Central Catheter
کاتتر مرکزی کاشته از راه پیرامونی که در...
PPPOE

مخفف عبارت PPPOE

Point-to-Point Protocol over Ethernet
PPPOE پروتکلی هست که توسط آن چندین...
IC

مخفف عبارت IC

Inspiratory Capacity
ظرفیت دمی یا IC حداکثر حجم هوایی است که...
IRV

مخفف عبارت IRV

Inspiratory Reserve Volume
حجم ذخیره دمی یا IRV: در انتهای یک دم...
DSLR

مخفف عبارت DSLR

Digital Single Lens Reflex
دوربین های DSLR از لحاظ شکل ظاهری بزرگ...