مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DCCP

مخفف عبارت DCCP

Datagram Congestion Control Protocol
یک راه اندازی ارتباط، اطلاع رسانی...
CSP

مخفف عبارت CSP

Certificated Systems Professional
طراحی CSP دارای ۴ موضوع زیر می‌باشد:...