مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GTG

Got To Go

رفتن، اجبار به رفتن
GTG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود