مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ساترا

مخفف عبارت ساترا

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و...
GND

مخفف عبارت GND

Gemeinsame Norm Datei
برگه‌دان مستند فراگیر که به‌اختصار GND...
سیبا

مخفف عبارت سیبا

سیستم یکپارچه بانک ملی ایران
سیستم یکپارچه بانک ملی ایران، سامانه...
MRI

مخفف عبارت MRI

Magnetic Resonance Imaging
ام‌آرآی، تصویرسازی تشدید مغناطیسی...