مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ACID

مخفف عبارت ACID

Atomic, Consistent, Isolated, and Durable
ACID از 4 قاعده تشکیل شده است (Atomic,...
HTTPS

مخفف عبارت HTTPS

Hyper Text Transfer Protocol Secure
پروتکل امن انتقال ابرمتن (HTTPS) ترکیبی...