مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JSON
مخفف عبارت JSON
JavaScript Object Notation
جی‌سان (یا جی‌سون) ، یک استاندارد باز...