مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WSW

مخفف عبارت WSW

Women who have Sex with Women
زنانی که با زنان سکس دارند (WSW) زنانی...
EXT2

مخفف عبارت EXT2

Second Extended Filesystem
ext2 که سرواژهٔ عبارت دومین فایل سیستم...
AED

مخفف عبارت AED

Automatic External Defibrillator
دستگاه دفیبریلاتور خودکار خارجی برای...
B2B

مخفف عبارت B2B

Business to Business
B2B تبادل الکترونیکی محصولات و سرویس ها...
IDL

مخفف عبارت IDL

Interface Description Language
زبان توصیف واسط که به اختصار IDL نامیده...