مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

YJC

مخفف عبارت YJC

Young Journalists Club
باشگاه خبرنگاران جوان یکی از رسانه‌های...
EXT2

مخفف عبارت EXT2

Second Extended Filesystem
ext2 که سرواژهٔ عبارت دومین فایل سیستم...
FCC

مخفف عبارت FCC

Federal Communication Commision
علامت اختصاری FCC ، سازمان آمریکائی که...