مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DAC

مخفف عبارت DAC

Decentralized Autonomous Cooperative
سازمانی که توسط سهامداران کنترل می شود...
NCMEC

مخفف عبارت NCMEC

National Center for Missing and Exploited Children‎
مرکز ملی کودکان مفقود و مورد سوء...
MCS

مخفف عبارت MCS

Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...
EEM

مخفف عبارت EEM

Enterprise Engineering Methodology
متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی...
OBS

مخفف عبارت OBS

Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...