مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CSMA

مخفف عبارت CSMA

Carrier Sense Multiple Access
دسترسی چندگانه با قابلیت شنود سیگنال...
AODV

مخفف عبارت AODV

Ad-Hoc On-Demand Distance Vector
پروتکل مسیریابی AODV یک پروتکل مسیریابی...