مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FPSO

مخفف عبارت FPSO

Floating Production Storage Offloading
امروزه شناورهای FPSO به بخش جداناپذیری...
HDH

مخفف عبارت HDH

Humidification–DeHumidification
نمک‌زدایی یا شیرین کردن آب (HDH) اشاره...
ESO

مخفف عبارت ESO

European Southern Observatory
رصدخانه جنوبی اروپا یا ESO سازمانی...
MEH

مخفف عبارت MEH

Multiple-Effect Humidification
رطوبت‌زایی (نمک زدایی) اثر چندگانه. با...
FM

مخفف عبارت FM

Forza Motorsport
فورتزا موتوراسپورت (FM) یک بازی ویدئویی...