مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HDCP

مخفف عبارت HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection
حفاظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند...
EFQM

مخفف عبارت EFQM

European Foundation for Quality Management
بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت...
HEIC

مخفف عبارت HEIC

High-Efficiency Image Container
فایل تصویری با کیفیت بسیار بالا ( فرمت...
ASHRAE

مخفف عبارت ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
اَشرِی یا اَشرائی (ASHRAE) به معنی...