مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MRV

مخفف عبارت MRV

Magnetic Resonance Venography
عبارت MRV یک نوع تصویر برداری پزشکی است...
EVP

مخفف عبارت EVP

Electronic Voice Phenomena
پدیده صدای الکترونیکی یا به اختصار...
WSP

مخفف عبارت WSP

Williams Sale Partnership
دبلیواس‌پی (WSP) شرکت مهندسی کانادایی...
ILCOR

مخفف عبارت ILCOR

International Liaison Committee on Resuscitation
کمیته رابط بین‌المللی احیا (ILCOR) در...
UNAIDS

مخفف عبارت UNAIDS

United Nations Programme on AIDS
برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز (...