مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ABS

Anti-lock Braking System

سیستم ترمز ای بی اِس یکی ازبهترین راهها برای ایمن ساختن ترمز وسایل نقلیه موتوری با سیستم‌های ترمز هیدرولیک است.ترمز ای بی اس دستگاهی الکترونیکی است که در هنگام ترمزگیری با کنترل فشار (قطع و وصل کردن فشار) هیدرولیک در کسری از ثانیه ارتباط لِنت را با دیسک یا کاسه برقرار و قطع می‌کند. تکرار سریع و مداوم این عمل باعث از میان رفتن حالت بلوکه کردن یا قفل کردن ترمزها می‌شود.
ABS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود