مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPT

مخفف عبارت NPT

Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام خواب...
BIID

مخفف عبارت BIID

Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخفف...
NLP

مخفف عبارت NLP

Neuro-Linguistic Programming
«برنامه‌ریزی عصبی زبانی» (NLP)، یک...
SMN

مخفف عبارت SMN

Survival of Motor Neuron
SMN که مخفف عبارت انگلیسی «بقای سلول...
SRA

مخفف عبارت SRA

Serotonin Releasing Agent
آزادکننده سرتونین (با نماد اختصاری SRA)...
NINDS

مخفف عبارت NINDS

National Institute of Neurological Disorders and Stroke
موسسه ملی بهداشت کودکان و توسعه انسانی...
PTH

مخفف عبارت PTH

Para Thyroid Hormone
هورمون ماده‌ای شیمیایی است که در غدد...